Konferencja: Dydaktyka Fizyki
Innowacyjne Metody Kształcenia


4 kwietnia 2024, Wydział Fizyki UAM, Poznań

 

Cel konferencji

Zapoznanie się uczestników konferencji z najnowszymi metodami kształcenia fizyki na poziomie akademickim. W trakcie konferencji możliwa będzie wymiana doświadczeń związanych z takimi metodami kształcenia jak np.: project based learning, flipped clasroom. Ponadto, słuchacze będą mieli okazję wysłuchać referatów nt. zastosowania narzędzi Simulink, LabView w dydaktyce fizyki. W jednym z wykładów zostanie omówiona rola gier komputerowych oraz grywalizacji w procesie dydaktycznym.

Na konferencję zapraszamy nauczycieli akademickich z różnych uczelni i wydziałów, którzy kształcą na kierunkach fizyki.

@ Copyright 2024 Dydaktyka Fizyki. All right reserved.
Webdesign M&J Latosińskie. Photo Unsplash.